เอาคนเหล่านั้นกลับมา

กาลครั้งหนึ่ง ณ ป่าใหญ่ มีสัตว์อยู่กลุ่มหนึ่งกำลังอพยพหากระเป๋าโน๊ตบุ๊คน่ารักใหม่เนื่องจากที่อยู่เก่านั้นโดนพวกมนุษย์ไล่ และตัดต้นไม้ไปจนเกือบหมด ไม่มีอาหาร ไม่มีที่หลบภัย แม้กระทั่งโดนจับมาทำเป็นอาหาร พวกสัตว์ต่างๆก็ทนไม่ไหว จึงค่อยๆทยอยกันออกมาหาที่อยู่ใหม่ สัตว์กลุ่มแรกนั้นต้องคอยช่วยสอดส่องดูแล ปกป้องสัตว์น้อยๆที่อยู่บริเวณนี้ และสัตว์อีกกลุ่มไปที่ขอแยกตัวออกไปหาที่อยู่แล้วจะมาบอกสัตว์ต่างๆที่เหลือ พยายามหา พอเจอป่าแรกนั้นค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีบ่อน้ำหลายบ่อและมีขนาดใหญ่ พอสำหรับสัตว์ที่เหลือและพวกมันด้วย แต่ป่านี้นั้นมีมนุษย์อาศัยอยู่มากมาย จึงไปหาต่อป่าที่สอง น้ำก็ไม่ค่อยมี มีเพียงกระเป๋าโน๊ตบุ๊คลายการ์ตูน บ่อน้ำ บ่อแห้ง เล็กๆ อากาศก็ร้อนมาก ต้นไม้ใบหญ้าก็แทบจะไม่มี มีเพียงต้นหญ้าเล็กๆเหี่ยวแห้ง มีสัตว์บางตัวยังคงอยู่ที่นี่ แต่ก็น้อยมาก เป็นกลุ่มเล็กๆที่ไม่สามารถอพยพออกไปจากที่นี่ได้ ต่อไปป่าที่สาม ค่อนข้างดี ฝนตกตลอด ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ แต่บางที่นั้นฝนก็ตกหนักเกินไป ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า น้ำท่วมเป็นเดือนๆ มีสัตว์อยู่ที่นี่ค่อนข้างมาก แต่ถ้าหากน้ำจะท่วมสัตว์พวกนี้ก็ต้องอพยพไปที่อื่นอีกอยู่ดี พวกมันจึงดูๆกระเป๋าโน๊ตบุ๊คราคาถูกไว้ก่อน ถ้าหากหาไม่ได้จริงๆ ต่อไปที่สี่ เป็นที่อยู่ของสัตว์ใหญ่ พวกล่าเหยื่อ ป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำ แต่สัตว์บางชนิดนั้นไม่สามารถอยู่ได้ และพวกมันก็จะไม่ทิ้งสัตว์ตัวอื่นๆแม้แต่ตัวเดียวเด็ดขาด พวกมันจึงหาที่ต่อไปอีก พวกที่ไปกับมันนั้นเริ่มท้อ ถึงหาที่พักก่อน หาอะไรลองท้อง ประทังชีวิตและพัก 1 คืน เช้ามืดพวกมันก็ออกไปหากันอีก ที่แรกที่พวกมันไปกันนี้ ก็ห่างจากที่ที่มันเคยอยู่ใกล้พอสมควร ที่นี้มีอากาศที่บริสุทธิ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาล น้ำไม่ท่วม ต้นไม้ ต้นหญ้าหนาแน่น ต้นน้ำลำธาร แม่น้ำต่างๆเพียงกับสัตว์ทั้งหมด ไม่ว่าจะสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ก็สามารถมาอยู่ได้ พวกมันจึงหยุดพักอยู่ที่นี่อีกคืนหนึ่งเพื่อดูสถานการณ์ว่าดีหรือไม่ มีมนุษย์มาบุกลุกอีกหรือไม่ ผ่านไป 1 คืน สถานการณ์ก็ยังปกติดี จึงหาตัวที่ไวที่สุดเพื่อไปนำสัตว์ที่เหลือนั้นมาที่นี่ให้ไวที่สุดที่จะทำได้ ก่อนที่จะถูกมนุษย์ไล่ล่าจนหมด ผ่านไปวันครึ่ง สัตว์ตัวนั้นที่มาตามสัตว์อื่นๆก็มาถึง แล้วได้รีบอพยพกันมาที่ป่าแห่งนั้น ใช้เวลา เกือบ 2 วันจึงถึงที่ป่าแห่งนั้น และใช้ชีวิตอยู่ที่ป่าแห่งนั้นตลอดมา โดยไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถเข้ามาได้เลย

กระเป๋าโน๊ตบุ๊ค

Advertisements